شرایط حذف نام همسر سابق از شناسنامه


برخی از ازدواج ها علیرغم تلاش زوجین نمی تواند به خوشبختی و دوام دست یابد. از این رو بعد از مدتی طلاق و جدایی به بهترین گزینه تبدیل می شود. برای این دسته از افراد مرور خاطرات آن دوره عذاب آور خواهد بود از این رو بسیاری به فکر حذف نام همسر سابق  خود می […]

حذف نام همسر از شناسنامه


حذف نام همسر از شناسنامه حذف نام همسر از شناسنامه شاید یکی از مسائل حقوقی و تکراری در زمینه ثبت احوال و اخذ المثنی باشد. اما برای انجام این کار موارد زیادی قابل بررسی خواهد بود که ثبت احوال با در نظر گرفتن این موارد اقدام به حذف نام همسر از شناسنامه خواهد کرد. مواردی […]

Call Now Button