مشاوره حقوقی انحصار وراثت؛ راهکاری برای حل اختلافات


مسئله ارث و میراث یکی از جریانهای پرمشاجره در سیستم حقوقی کشور است. بازماندگان گاهی به دلیل عدم آگاهی درگیر اتفاقات ناخواسته ای می شوند. مشاوره حقوقی انحصار وراثت مسیری میانبر برای رسیدن به خواسته های قانونی افراد است.

وکیل طلاق توافقی


وکیل طلاق توافقی یکی از وکلای پایه یک دادگستری است که به زوجین در شرف طلاق در خصوص پیگیری امور حقوقی و قضایی پرونده مشاوره می دهد یا با وکالت آنها را به عهده می گیرد.

Call Now Button