وکیل برای فسخ قرارداد و ابطال معامله


بعد از انعقاد یک قرارداد روش های مختلفی وجود دارد که به طور یک طرفه یا با توافق هر دو طرف و یا بدون نیاز به هیچ نوع توافق و اراده ای و به طور قهری، قرارداد منحل شود. راه های انحلال قرارداد به طور یک طرفه را فسخ قرارداد می گویند. به راه های […]

وکیل ملکی در اهواز


به عنوان یک دفتر تخصصی ارائه دهنده خدمات مشاوره ای وکالت و به خصوص وکیل ملکی در اهواز، تصمیم گرفته شد تا در این مقاله از سایت وکیل پوراعتضاد براساس قوانین به روز و تجربه چندین ساله این دفتر در حل انواع دعاوی ملکی، به مهم ترین مباحث در حوزه ملکی اشاره شود.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی


الزام به تنظیم سند رسمی ملک، یکی از رایج ترین موضوعاتی است که افراد بسیاری در ارتباط با آن به دفتر وکالت ما مراجعه کرده اند. وکیل الزام به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به پیچیدگی ها و شرایط خاصی که در این نوع دعوی ایجاد می شود، می تواند در این مسیر راهگشای مطمئنی […]

Call Now Button