نفقه زوجه چیست و چگونه مطالبه می شود؟


به محض اینکه نکاح عقد دائم اتفاق می افتد، مرد مکلف است تمام نیازهای متعارف زن مانند خوراک، پوشاک، خرج بهداشت و درمان و … که نفقه زوجه نام دارد را تامین کند.

آیا امکان طلاق از طرف زن وجود دارد؟


طلاق از طرف زن نیاز به دلایل محکمه پسندی دارد که مطابق با قوانین مدنی باشد. در این شرایط زن می تواند به سریع ترین شکل ممکن رای دادگاه را بگیرد و از شوهرش جدا شود.

Call Now Button