مسئولیت های وکیل مهریه


خانم هایی که به دنبال گرفتن مهریه از همسر خود هستند می توانند در گام اول با وکیل مهریه مشورت های لازم را داشته باشند.

نفقه بعد از طلاق زن


  نفقه بعد از طلاق زن   نفقه، مالی است که برای رفع نیاز های زن مانند خوراک، پوشاک و مواردی از این قبیل پرداخت می شود. در طول دوران ازدواج، مرد مسئول پرداخت نفقه است. نفقه بعد از طلاق زن، در دو صورت باید پرداخت شود. اولا، اگر زن باردار باشد، نفقه زن تا […]

جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن


ممانعت از ملاقات فرزند قانون گذار، برای والدینی که به علت طلاق و یا به هر جهت دیگر، جدا از هم زندگی کنند، اینگونه مقرر کرده است که حضانت به یکی از آنها واگذار شده و دیگری، حق ملاقات با فرزند را داشته باشد، فردی که حضانت بر عهده او است، وظایفی را بر عهده […]

Call Now Button